Welkom op de tijdelijke website van ESBC Menhir.

Helaas is de echte website offline door een gelukte aanval op onze hostingprovider.

Op deze pagina staan de belangrijkste zaken van onze vereniging.

NIEUWS

*****************************************************************************************************

Maandag 21 januari 2019 zijn er geen trainingen!!!

*****************************************************************************************************

Jaarlijkse ledenvergadering ESBC Menhir
Wanneer: 31 januari 2019
Locatie: het clubhuis, Looxmadwarsstraat 2
Tijd: 20.00 uur

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen jaarvergadering; 16 november 2017
4. Ingekomen stukken
5. Verslag van de voorzitter
6. Verslag van de secretaresse
7. Verslag van de wedstrijdsecretaris
8. Financieel jaarverslag
9. Verslag kascommissie
10. Begroting seizoen 2018-2019
11. Benoeming commissies
12. Rondvraag
13. Sluiting rond 21.00 uur

*****************************************************************************************************

Wedstrijd aangelegenheden

 

Functies komende thuiswedstrijden

Tafelaars en  Scheidrechters

Alle wedstrijden van alle teams

Alle wedstrijden

Uitslagen van gespeelde wedstrijden

Uitslagen

Actuele standen

Actuele standen

 

Trainingen

 

Team

Locatie

Dag

Tijd

U16

RSG

Maandag

18:30 19:30

U16

Duinterpenhal

Woensdag

19:30 20:30

U18/20

RSG

Maandag

19:30 20:30

U18/20

Duinterpenhal

Woensdag

19:30 20:30

U22

RSG

Maandag

19:30 20:30

U22

Duinterpenhal

Woensdag

19:30 20:30

Heren

RSG

Maandag

20:30 21:30

Heren

Duinterpenhal

Woensdag

20:30 21:30

Recreanten

RSG

Maandag

20:30 21:30

 

Huishoudelijke aangelegenheden

 

Huishoudelijk Reglement

Privacy Policy